Image default
Ҳикоя

ДЎСТИМНИ ЭСЛАБ…

Кўп йиллик ҳаётим да­вомида минглаб одамларни кўрдим, суҳбатида бўлдим. Ҳатто улар ичида дўстман деганлари ҳам асл дўстлик­ка ярамадилар, кези кел­ганда ёлғиз қолдириб, мени тушунмадилар. Лекин улар­ни орасида биргина ишон­ганим, суянганим, қадрла­ганим, орамизда бўлмасада руҳан яқинликни ҳис қила олаётган қадрдоним оддий, камсуқум илмпарвар инсон Эр­гаш Ҳакимовни ёд этгим келди. Аслида бу инсон руҳан доим мен билан. 50 йилдан ортиқроқ вақт мобайнидаги дўстлиги­мизда бу инсон орқали ўзим учун жуда катта илм дунёсини кашф қилдим.

Бутун ҳаётини илмга бахши­да қилган дўстим Эргаш 1948 йил Тошкент вилояти Пискент туманида туғилган. Оддий деҳқон фарзанди бўлишига қа­рамай, ўзидаги иштиёқ ва ҳара­кат сабаб муваффақият чўққи­си томон интилишдан толмади.

Аввалига Тошкент универ­ситетининг физика факуль­тетига ўқишга кирди, сўнг фаолиятини мактабда оддий ўқитувчиликдан бошлади. Ўша кезларда, яъни Пискент тума­нидаги 27-мактабда биз илк бора ҳамкасб сифатида бирга фаолият олиб бордик. Оз вақт­да дўстим Пискент туманидаги Акмал Икромов номли билим юртида ўқув ишлари муовини лавозимига кўтарилди.

Иш фаолиятини давом эт­тириш билан бирга аспиранту­рани ҳам тугатиб, 1978 йилдан бошлаб ТошПИнинг Олмалиқ кон-металлургия факультети “Олий математика ва физика” кафедрасида ассистент, катта ўқитувчи, доцент ва кафедра мудири лавозимларида фаоли­ят кўрсатиб, ушбу даргоҳда қа­рийб 20 йил меҳнат қилди.

1982 йил номзодлик дис­сертациясини муваффақиятли ҳимоя қилган Эргаш Ҳакимов “Физика ўқитиш жараёнида экологик таълим” муаммоси устида илмий изланишлар олиб бориб, Европа ва МДҲ олимла­ри орасида биринчи бўлиб ном­зодлик диссертациясини ҳимоя қилган ва ушбу йўналишга асос солган олимлардан. У ўндан ортиқ ўқув-услубий қўлланма ва кўрсатмалар, 40 дан ортиқ илмий-услубий мақолалар му­аллифидир.

2001-2003 йиллари НавД­КИнинг янгидан ташкил этил­ган Олмалиқ кон-металлургия факультетида “Умумтехника фанлари” цикл мудири лавози­мида ишлади.

2003-2007 йилларда эса Қурилиш уй-жой коммунал касб-ҳунар коллежида дирек­тор лавозимида ишлаб, бир қанча кўзга кўринарли ишлар­ни амалга оширди. Хусусан, коллеж ҳовлисини боғга ай­лантириб, суғориш тизимини ишга туширди. 100 ўринга мўл­жалланган 3 қаватли ётоқхона тўлиқ, устахона ва ўқув кор­пуслари эса жорий таъмирдан чиқарилди. Шунингдек, махсус фан хоналари, лаборатория­лар ташкил этилиб, услубий жиҳатдан таъминланди, янги йўналишлар очилиб, кафедра ва бўлимлар ташкил этилган ҳолда битирувчиларнинг ди­пломларига қўшимча равишда “Б” ва “С” тоифали ҳайдовчи, 3-разрядли чилангар, газэлек­трпайвандчи каби касблар бе­рилиши йўлга қўйилди.

Эргаш Ҳакимов 2007 йилдан яна Олмалиқ кон-металлургия факультетида “Металлургия” кафедрасида доцент лавозими­да ишлади. У ўзининг кўп йил­лик педагогик фаолияти даво­мида минглаб ўқувчи-талаба ёшларни комил инсон қилиб тарбиялашдек эзгу мақсад йў­лида тинмай меҳнат қилди.

Дўстим ўзининг изланув­чанлиги, ўз устида ишлаши, та­шаббускорлиги, талабчанлиги, ишни виждонан бажариши би­лан а ж р а ­либ турар­ди. Унинг энг яхши хусусият­ларидан бири ҳар ишда атрофидагиларга илмни тарғиб қилар, ҳа­ёти ҳам илм билан боғлиқ эди, яъни, етти ўлчаб бир кесарди. Оқибатлилик хислати алоҳида таҳсинга лойиқ. Қаер­да ишласа ҳам борган жойини обод қилар, кўнгилларга зиё улашар эди.

Эргаш Ҳакимов доим ёнимда менга тиргак бўлган. У билан гаплашган одам мазза қилар, қалби илиқликка бурка­нарди.

Ажойиб инсон, қадрдон дў­стимни охиратлари обод, жой­лари жаннатдан бўлсин. Унинг қилган эзгу амаллари ҳамда ўзи ҳам инсон сифатида ҳа­миша ҳар бир шогирди, яқини қалбида абадий қолажак.

Абдурауф ТУЛАЕВ,

«Меҳнат шуҳрати» ордени соҳиби.

МАВЗУГА ОИД

ҚАСОС ОРТИДАГИ БАХТСИЗЛИК…

admin

ЁМҒИР

admin

ҲУРМАТГА ЛОЙИҚ КЕЛИНОЙИ

admin

Онамдан қолган ғалати эсдалик

admin