Image default
Жамият

ШУНЧАКИ ГАПНИ ЭМАС, ИШНИ ҲАМ БИЛИШ КЕРАК

 Шаҳри­мизда фаолият олиб бораётган 51 та маҳалладаги тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва кам­бағалликни қисқар­тириш масалалари бўйича ҳоким ёрдамчилари ҳар бири ўз услубига эга, тажрибаси бор мутахассислардир. Сабаби мазкур ла­возимга шаҳардаги иқтисодий тараққи­ёт ва камбағаллик­ни қисқартириш, молия, ғазначилик, бандлик, пенсия, статистика, инве­стициялар ва ташқи савдо, давлат солиқ, тижорат банклари, хусусан, сиёсий, иқтисодий, ижти­моий ва қурилиш комплексларига кирувчи бошқа идо­раларининг масъул лавозимларида фа­олият олиб борувчи раҳбар ходимлар тайинланган.

Уларнинг ораларида ҳуқуқ­шунослар ҳам бор. Муҳими, қайси касб эгаси бўлмасин, қисқа вақт мобайнида кўп йил­лардан бери тўпланиб қолган аҳоли муаммоларини бартараф қилиш, уларни тадбиркорлик­ка ўргатиш орқали фаровон ҳаёт кечиришига замин яратиш ва том маънода халқ таянчига айланишни уддалашлари ло­зим. Шуни қувонч билан айтиш лозимки, шаҳримиз ҳоким ёр­дамчилари орасида тизим янги бўлишига қарамай, ўз ишини масъулият билан бажариб, ях­шигина натижаларга эриша­ётган ҳоким ёрдамчилари ҳам бор. Хусусан, шундай инсон­лардан бири Алишер Навоий маҳалла фуқаролар йиғини ҳо­ким ёрдамчиси Улуғбек Рўзим­бетовдир.

Асли касби юрист бўлган бу инсон илк иш фаолиятини 21 ёшида шаҳар ҳокимлигида юрист вазифасидан бошлаган. Сўнг ОКМК АЖ бошқармаси ҳамда ўқув марказларида фа­олиятини давом эттирди. Халқ таълими вазирлигида ҳам ма­съул лавозимларда ишини олиб борган.

Улуғбек Рўзимбетов МТТ йўналиши ва қурилиш йўнали­шларида, сўнг тадбиркорлик фаолиятида ҳам ўзини синаб кўрган. Ҳозирда ўзининг ху­сусий стоматологияси мавжуд бўлиб, оилавий тадбиркорлик асосида бу ишни ҳам ҳоким ёр­дамчиси иши билан параллел равишда олиб бормоқда.

Ҳоким ёрдамчилиги фаолия­тини маҳаллада хатлов ўтказиш билан бошлаган Улуғбек Рўзим­бетов бугунги кунда бир нечта тадбиркорлик йўналишларини йўлга қўя олди.

Мақсад — олға юриш, олдинга интилиш

Ҳоким ёрдамчиси Улуғбек Рўзимбетов олиб борган ишлар хусусида фикрларини рақамлар орқали ифодалаб, фаолияти ҳақида қисқача га­пириб берди:

— Маълумки, ҳар бир хо­надонга кириб бориш, хона­донбай сўровлар ўтказиш, маҳалладаги ишсиз аҳолини иш билан таъминлаш, эҳтиё­жманд оилаларга манзилли ва мақсадли ёрдам кўрсатиш, ои­лавий тадбиркорлик дастури доирасида кредит, субсидия, моддий ёрдам ва нафақалар ажратиш бўйича хулосалар бе­риш ҳоким ёрдамчисининг асо­сий вазифасига айланди.

Мен ҳам илк ишимни маҳал­лада хатлов ўтказишдан бошла­дим. Алишер Навоийда 2064 та аҳоли яшайди, шундан 776 та оила, 736 та хонадон ва 48 та кўп қаватли уйлар мавжуд бў­либ, улардан 35 нафар фуқаро ишсиз деб топилган. Ҳозир 27 нафар фуқаро ишга жойланган.

Ишимни бошлагунга қадар, А.Навоий МФЙда 38 та тадбир­корлик субъектлари мавжуд бўлган бўлса, ҳозирда бу кўр­саткич 47 тага кўпайган. Яъни, фаолиятим давомида яна 9 та кичик тадбиркорлик субъекти ташкил қилинди.

Ҳозирда фармацевтика йўналишида дорихона, аёллар учун тикув цехи ташкил қилин­ди. Ишлаб чиқариш ва аҳолига хизмат кўрсатиш драйвери асо­сида 3 нафар фуқаро оилавий тадбиркорлиги йўлга қўйилди. Ҳар бир тадбиркорлик йўнали­шида камида 3 нафардан фуқа­ро иш билан таъминланмоқда.

Бундан ташқари тадбиркор Матлабхон Маматқулова 10 нафар қизни қандолатчилик­ка ўқитаётган бўлса, жой ма­саласини ҳал қилишда кўмак берганим тадбиркор Моҳидил Зокирова тикувчилик билан шуғулланиб, бир неча аёлларни иш билан таъминлаган.

«Шунчаки гапни эмас, ишни ҳам билиш керак»

Биласизми, ҳоким ёрдамчи­си бўлиб ишлаш учун шу йўна­лишда мутахассис бўлиши шарт эмас, муҳими, тадбиркорлик йўналишида амалий билим ва тажрибага эга бўлиш, моти­ватор-психолог бўлиш керак. Яъни, тадбиркорлик истагида бўлган фуқароларга мотива­ция бера олиш, уларни ўзига ишончини ошириб, тадбиркор­лик ишини йўлга қўя билишда кўмак бера олиш лозим. Буни биргина мисол ёрдамида ту­шунтириб беришга ҳаракат қи­ламан.

Маҳаллада яшовчи ишсиз фуқаро Баҳромжон Дадахонов тадбиркорлик йўналишида ўзи­ни синаб кўриш истаги борли­гини айтиб, савдо-сотиқ қилиш учун кредит сўради. Лекин фуқарога кредит тадбиркорлик­ни ривожлантириш учун ажра­тилишини тушунтириб, бу бора­да унга бир нечта кўрсатмалар берилди. Яъни унга ишлаб чиқаришни тавсия қилиб, бу­нинг учун жой ва қандолатчи ҳам тайёрлигини айтганимдан сўнг, фуқаро рози бўлди. Бу орада яна бир ишсиз фуқаро Айкул Ералиева қандолатчилик бўйича ишлаш ниятида экан­лиги, лекин кредит олишни хоҳламаётганини билдирган. Бошқа фуқародаги бўш турган бинони ижарага олиб, Баҳром Дадахоновга кредит олишда ёрдам берилиб, қандолат маҳ­сулотларини ишлаб чиқариш бўйича ишлар йўлга қўйилди. Ҳам бино эгаси, ҳам Баҳромжон Дадахонов, ҳам қандолатчи опа даромадга эга бўла бошлади.

Ишончсиз ишинг битмас, пулсиз эса кунинг ўтмас

Фаолиятим давомида шу кунга қадар 3 нафар фуқа­рога кредит чиқаришда кў­маклашдим. Лекин шундай вазиятлар ҳам бўлдики, кредит олиш учун таъминотчига банк­дан пулни чиқаргунга қадар ўз машинамни гаров эвазига қўйишга ҳам тўғри келди. Чунки банк тадбиркор ўзи учун керакли барча уску­наларни сотиб олиб ўрнатгандан сўнг унга пул ажратади.

Яна бир фуқа­ро учун печлар со­тиб олишда кредит чиққунга қадар, тил­хат ёзган ҳолда 1000 доллар миқдордаги пулларни гаровга қўй­иб, тадбиркорлигини бошлашга ёрдам бер­дим. Оз муддатдан сўнг банк орқали таъ­минотчига кредит пул­лари ўтказилиб берил­ди. Мен эса гаровга қўйилган нарсаларимни қайтариб олдим.

Тадбиркорликни яхши йўлга қўйиш учун албатта, молиявий жиҳатдан ҳам “бақувват” бў­лишингиз керак экан. Фуқаро­ларни ишонтириш учун сизда албатта таржиба бўлиши, улар сизга ишонишлари учун қан­дайдир натижаларингиз билан уларни ишонтиришингиз лозим.

Ҳамкор ва ҳамжиҳатлик — яхши натижа демак

Алишер Навоий маҳалла ра­иси Хусниддин Нуралиев билан ҳамкорликда ишлаймиз. Мен одамларни шунчаки хатлов­дан ўтказганим, уларни яхши ўргандим дегани эмас. Лекин раис бир неча йиллик фаолиятиҳамда оиласи ҳақида батаф­сил биладиган одам сифатида менга жуда катта ёрдам бериб келмоқда. Маҳалладаги ҳар бир ходим, раисдан тортиб ёшлар агентлиги ходимигача ҳам­корликда, баҳамжиҳат бирга фаолият олиб боришмаса, иш юрмайди. Қачонки, бирга ҳара­кат қилишса, натижаси албатта бўлади. Биз доим бир-биримиз­ни қўллаб-қувватлаймиз.

Ўзимни ўзим танқид қилиб яшайман

Мен доим ишларимни таҳ­лил қилиб бораман. Бугун нима қилдим, эртага нима қила ола­ман? Бир нарсани ишонч билан айта олманки, ҳозирги кунда ўзимга ёққан ишни қилганим учун чарчаш нималигини бил­майман. Доим фаолиятим дои­расида жавоб бериш лозим бўл­ган раҳбарият олдида бошим тик ҳолда бораман. Чунки ҳар кунимдан натижа олишга ҳара­кат қиламан ва жавоб берганда ҳам нимадир ишимни охирига етказиб, унинг натижаси хусу­сида албатта, айтиб бера ола­ман. Ҳаракат қилган инсонда қўрқув бўлмайди, жавобсизса­в о л ­лар бўлмай­ди. Муҳими, ўзига ишонч ва ҳаракат.

Келгусидаги режалар

Тадбиркор Файзулла Кари­мов ёрдами билан Алишер На­воий маҳалласида ёшлар гуза­рини қуриш режалаштирилган. Шунингдек, гузарда кутубхона ва IT йўналишида курсларни йўлга қўйиб ёшларни жалб қи­лиш мақсад қилинган. Бундан ташқари нодавлат МТТ, тиббий кўрик маркази қуриш ҳам режа­да бор.

Ҳоким ёрдамчиси Улуғбек Рўзимбетов билан суҳбатимиз якунига етар экан, бу тизимда­ги эришилаётган натижалар қанчалик ҳаётимиз учун аҳами­ятли эканлигини англаш қийин эмас. Биз эса ҳоким ёрдамчила­ридан бунданда каттароқ нати­жалар кутиб қоламиз.

МАВЗУГА ОИД

КОРРУПЦИЯ ТЎҒРИСИДА ХАБАР ҚИЛГАН ШАХСЛАРНИНГ ЯҚИН ҚАРИНДОШЛАРИ ДАВЛАТ ҲИМОЯСИДА

admin

ЙЎЛЛАРДАГИ ХАРАЖАТЛАРИМИЗ ВА ҲАРАКАТЛАРИМИЗ БИЗГА ҚИММАТГА ТУШМАЯПТИМИ?

admin

МУЗЕЙЛАР — МАДАНИЙ МЕРОСИМИЗ КЎЗГУСИ

admin

МОЛ-МУЛКИНГИЗ ХАВФСИЗЛИГИ ИШОНЧЛИ ҚЎЛЛАРДАМИ?

admin