Умумий маълумотлар ва статистика

 

Олмалиқ шаҳри тўғрисида умумий маълумотлар

 

Шаҳар ташкил топган сана

-

“10” июль 1951 йил

Ҳудуди (ер майдони)

-

107,6 кв.км

Чегара узунлиги

-

30.6 км

- Пискент тумани билан

-

24.3 км

- Оҳангарон тумани билан

-

6.3    км

Аҳоли сони (01.01.2017й.)

-

126,0 минг киши

шундан,

 

 

- аёллар сони

-

64,8 минг киши

жамига нисбатан % ҳисобида

-

51,5 %

- эркаклар сони

-

61,2 минг киши

жамига нисбатан % ҳисобида

-

48,5 %

Аҳоли зичлиги (1 кв.км.га)

-

1 171 киши

Маҳалла фуқаролар йиғинлари

-

43 та

Хонадонлар сони

-

33200 минг нафар

Оилалар сони

-

39370 минг нафар

ШАҲАРНИНГ ДЕМОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

Аҳолининг жинси ва ёши бўйича таркиби 

Кўрсаткичлар номи

Жами

Эркаклар

Аёллар

Аҳоли сони
(01.01.17 йил ҳолатига)

126768

61182

64846

шу жумладан ёши бўйича:

 

 

 

-

0-1 ёшгача

2456

1304

1152

-

1-7 ёшгача

15231

7963

7268

-

7-12 ёшгача

11745

5628

6117

-

12-16 ёшгача

7909

4156

3753

-

16-19 ёшгача

6069

3029

3040

-

19-23 ёшгача

9801

5048

4753

-

23-30 ёшгача

16806

8074

8732

-

30-60 ёшгача

47526

22436

25090

-

60-80 ёшгача

7570

3181

4389

-

80-100 ёшгача

904

356

548

-

100 ёш ва ундан юқори

11

7

4

Шаҳар аҳолиси ҳудудлар кесимида

МФЙ номи
Жами аҳоли сони
Хона-донлар сони
Оилалар сони
Ёш оилалар сони
(30 ёшгача)
Шаҳар бўйича:
126028
 
33200
 
 
39370
 
8268
Рамазон МФЙ
2236
433
610
128
Тинчлик МФЙ
2751
582
720
151
Навруз МФЙ
2046
368
528
111
А.Яссавий МФЙ
2395
652
781
164
Олмалик овул МФЙ
1625
529
572
120
Олмалик сой МФЙ
3814
800
1500
315
Олтин МФЙ
3118
757
864
181
Курпасой МФЙ
4720
707
1000
210
Суфи Оллаёр МФЙ
5303
985
1083
227
Терекли МФЙ
1276
156
232
49
Мукумий МФЙ
1689
214
512
108
Чамбил МФЙ
2036
277
512
108
У.Носир МФЙ
1393
185
501
105
А.Кодирий МФЙ
2972
290
518
109
Юлдуз МФЙ
2800
693
835
175
Мустакиллик МФЙ
2868
660
674
142
Узбекистон МФЙ
1785
323
544
114
Гултепа МФЙ
2619
517
698
147
Калмакир МФЙ
3078
625
682
143
Дустлик МФЙ
4440
780
1350
284
Намуна МФЙ
2170
445
552
116
Бустон МФЙ
3989
864
884
186
Зарбулоқ МФЙ
1902
394
546
115
Фуркат МФЙ
4533
1349
1324
278
Бобур МФЙ
7009
2100
2215
465
Камалак МФЙ
1790
576
586
123
Г.Гулом МФЙ
1436
800
857
180
М.Улугбек МФЙ
2523
1080
1200
252
А.Навоий МФЙ
2425
780
806
169
Саховат МФЙ
3017
1204
1093
230
М.Бехбудий МФЙ
1890
755
728
153
Х.Олимжон МФЙ
1134
527
615
129
Коинот МФЙ
2775
1080
1266
266
Ойдин МФЙ
4389
1480
1800
378
Хамза МФЙ
2382
732
749
157
Увайсий МФЙ
2033
126
728
153
Чулпон МФЙ
4006
1282
1301
273
Кимёгар МФЙ
3981
1568
1573
330
Тошкент МФЙ
4623
1416
1436
302
Ибн-Сино МФЙ
3821
1211
1245
261
Янги хаёт МФЙ
3221
947
995
209
А.Каххор МФЙ
2181
744
755
159

 Аҳолининг миллатлар бўйича таркиби

Миллатлар номи
Жами аҳоли сони (киши)
Жамига нисбатан улуши (%)
 
ЖАМИ (13 та миллат):
126 028
100,0
 
шу жумладан:
 
 
1.
Ўзбеклар
60320
47,9
2.
Руслар
28272
22,4
3.
Қозоқлар
14477
11,5
4.
Тожиклар
4794
3,8
5.
Татарлар
839
0,7
6.
Қирғизлар
414
0,3
7.
Туркманлар
45
0,04
8.
Бошқа миллатлар
16867
13,4


Меҳнат ва бандлик кўрсаткичлари

Меҳнат ресурслари сони
-
83100
Иқтисодий фаол аҳоли сони
-
68600
Ишлаётган ўсмирлар сони
-
112
Ишлаётган пенсионерлар сони
-
2092
Банд аҳоли сони
-
65900
Банд аҳоли иқтисодий фаолият турлари бўйича:
-
 
- қишлоқ хўжалигида
-
17200
- саноатда
-
13100
- қурилишда
-
6200
- савдода
-
7500
- ташиш ва сақлашда
-
3300
- таълимда
-
4100
- соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатишда
-
2500
- бошқаларда
-
12000
Кичик бизнесда банд аҳоли
-
23249
- жами бандлардаги улуши (%)
-
35,3%

ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАР

Хўжалик юритувчи субъектлар сони

1184

шундан, кичик бизнес субъектлари

1078

ҳар 1000 аҳолига тўғри келадиган кичик бизнес субъектлари сони

708

Хўжалик юритувчи субъектларнинг ташкилий-ҳуқуқий шакли

Номланиши

Жами сони

Иш ўрни

Акциядорлик жамиятлари (АЖ)

2

31344

Масъулияти чекланган жамиятлар (МЧЖ)

552

4621

Қўшма корхоналар (ҚК)

10

3454

Хорижий корхоналар (ХК)

17

281

Хусусий корхоналар (ХК)

407

1459

Оилавий корхоналар (ОК)

20

81

Якка тартибдаги тадбиркорлар (ЯТТ)

1049

1049

Бошқа шаклдагилар

0

0

 

САНОАТ

 

Шаҳарда мавжуд барча турдаги  фойдали қазилма бойликлари

Фойдали қазилма тури/ корхона номи
Ер қаъри участка ва конлари номи
Жойлашган жойи
Захира миқдори (тегишли бирликда)
Қўлланилиш соҳаси ва ишлаб чиқарилиши мумкин бўлган маҳсулот турлари номи
Қазиб олинаётган ер қаъри участка ва конлар
Мис конлари (млн тн)
Қалмоқир
Тошкент вилояти Пискент тумани
1413
Электр тармоқлари ва мис қувурларини ясашда
Сариқ-Чўққи
46.5
Ёшлик-I
2008
Ёшлик-II
60.4
Олтин кумуш конлари
(минг. тн)
Ковулди
786.6
Олтин заҳирасига олинади, радиотехникада ишлатилади
Оқтурпоқ
20.7
Оқтош конлари
Совуқбулоқ
2368.6
Бойитиш фабрикасида реагент сифатида
Қум-шағал конлари
Шархия
6265.4
Балласт, йўл қопламалари учун
Северное
1367.4
Фойдаланилмаган ер қаъри участка ва конлар
Олтин кони
(минг.тн)
Арабулоқ
Тошкент вилояти Пискент тумани
149.0
Олтин заҳирасига олинади, радиотехникада ишлатилади

Мавжуд саноат корхоналари

Жами саноат корхоналари сони
187
шундан,
 
- йирик корхоналар
2
- кичик корхоналар
18
- микрофирмалар
166
Республика бўйсунувидагилар
11
- шундан, йирик корхоналар
2

Саноатнинг тармоқлар бўйича таркиби

Кўрсаткичлар номи
Корхона сони
Жами саноат ишлаб чиқариш:
187
шу жумладан, саноат тармоқлари кесимида
-
озиқ-овқат саноати
75
- мева-сабзавотларни қайта ишлаш саноати
1
- гўшт ва гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқариш саноати
2
- сут ва сут маҳсулотлари ишлаб чиқариш саноати
2
- қандолат ва нон маҳсулотлари саноати
25
- вино ва спиртли маҳсулотлар саноати
1
- бошқа турдаги озиқ-овқат саноати
47
Ноозиқ-овқат саноати
112
- металлни қайта ишлаш саноати
7
- кимё саноати
1
- енгил саноат
10
- чарм-пойабзал саноати
1
- фармацевтика саноати
1
- қурилиш материаллари саноати
14
- бошқа турдаги ноозиқ-овқат саноати
73


Экспорт ва импорт таркиби 

Маҳсулот тури
2015 йил (минг $)
2016 йил (минг $)
Ўсиш суръати (%)
Давлатлар номи
Экспорт жами
499 117,1
445 468,5
89,3
МДХ, Европа ва Осиё мамлакатларига
шу жумладан, асосиймаҳсулоттурларибўйича:
 
 
 
 
озиқ-овқатмаҳсулотлари
0
125,0
125%
Россия, Туркия, Хитой
кимё маҳсулотлари ва ундан тайёрланган буюмлар
26 277,6
25 593,1
97,4
 
энергия манбалариванефтмаҳсулотлари
0
0
0
Россия, Германия
қораваранглиметаллар
468 521,7
414 700,9
88,5
Германия, Россия, Хитой
машина ваускуналар
26,2
73,0
279,0
Россия, Қозоғистон
Хизматлар
1 736,1
1 577,2
90,8
Россия, Польша, Туркия
бошқалармаҳсулотлар
2 555,6
3 399,2
133,0
 
Импорт жами
181 614,0
316 431,2
174,2
 
шу жумладан, асосиймаҳсулоттурларибўйича:
 
 
 
Қозоғистон, Россия
озиқ-овқатмаҳсулотлари
985,0
428,0
43,4
Хитой
кимё маҳсулотлари ва ундан тайёрланган буюмлар
19 586,8
16 894,9
86,3
Россия
энергия манбалариванефтмаҳсулотлари
4 340,2
3 860,8
89,0
Қозоғистон
қораваранглиметаллар
17 021,8
14 012,7
82,3
Россия
машина ваускуналар
105 956,7
188 149,8
177,6
Қозоғистон, Туркия
Хизматлар
121,6
398,6
327,9
Россия, Польша, Туркия
Бошқалар
33 602,0
92 686,3
275,8
Россия, Туркия, Хитой

ҚУРИЛИШ

Қурилиш ташкилотлари

Мавжуд қурилиш ташкилотлари сони
84
шундан, йирик ихтисослаштирилган қурилиш-пудрат ташкилотлари сони
4
Улардаги ишчи ва хизматчилар сони
784
шундан, йирик ихтисослаштирилган қурилиш-пудрат ташкилотларида
107
Реестрга киритилган қурилиш-пудрат ташкилотлар сони
84

 

УЙ-ЖОЙЛАР

Номланиши
Мавжуд уй-жойлар
01.01.2018 ҳолатига
Мавжуд ховли жойлар ва кўп қаватли уйлар сони жами:
23146
Ховли жойлар сони
10131
 майдони, минг кв.м.
1408,51
 шундан,
 
- аҳолининг ўз маблағлари асосида қурилган уй-жойлар
10131
 майдони, минг кв.м.
957,5
- ижтимоий объектлар сони
0
Кўп қаватли уйлар сони
635
 ундаги хонадонлар сони
24219
 майдони, минг кв.м.
1378555
Кўп қаватли уйларга хизмат кўрсатувчи ХУЖМШлар сони
36

САВДО ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ

Мулкчиликнинг барча турлари бўйичасавдо шаҳобчалари сони(бирлик)
967

Шаҳардаги бозорлар

Номланиши
2016 йилда
Савдо комплекслари сони
1
улардаги савдо дўконлари сони
40
Йиллик тушуми, млн.сўм
469,7
Ишчи ва хизматчилар сони, киши
10
Жами бозорлар сони
1
шу жумладан,
1010(102)
- дехқон бозори
1
 улардаги расталар (дўкон) сони
1010(102)
Бозорларнинг йиллик тушуми, млн.сўм
2951,0
Бозорлардаги ишчи ва хизматчилар сони
29

Хизмат кўрсатиш объектлари

Хизмат шахобчалари
Хизмат объектлари
жами сони
Улардаги иш ўринлари сони
Жами хизмат кўрсатиш объектлари:
820
2802
Савдо шаҳобчалари
683
2391
Қурилиш моллари дўкони
25
53
Гўшт дўкони
23
23
Дорихона
26
32
Ветеринария дорихонаси
1
1
Бозорлар
1
29
Умумий овқатланиш шахобчаси
52
208
Тўйхона
7
56
Суғурта компаниялари
2
9
Жами маиший хизмат шахобчалари:
159
214
Сартарошхоналар
37
41
Гўзаллик салонлари
14
22
Хаммомлар (сауналар)
9
14
Кийим тикиш ва таъмирлаш
23
42
Пойабзал тикиш ва таъмирлаш
21
21
Маиший жихозларни таъмирлаш
7
9
Автомобилларни таъмирлаш
15
24
Автомобилларга ёнилғи қуйиш шахобчалари
7
15
Нусха кўчириш (ксерокопия) хизмати
16
16
Буюмларни ижарага бериш шаҳобчалари
10
10

 

ТАЪЛИМ ТИЗИМИ

Мактабгача таълим тизими

Номланиши
Жами
Мактабгача тарбия муассасаларижами сони
30
- бола қабул қилиш қуввати
6595
- тарбияланувчи болалар сони
5795
- қувват бўйича қамров даражаси, %
87,9
- тарбиячилар сони
607

Ўрта таълим тизими

Умумтаълим мактабларисони
24
ўқувчи қабул қилиш қуввати
20866
ўқувчилар жами сони
19925
шундан, 1-4 синфдагилар
9878
                5-9 синфдагилар
10047
Мусиқа мактаблари
1
ўқувчи қабул қилиш қуввати
200
ўқувчилар сони
606
ўқитувчилар
55
хизмат кўрсатувчи ходимлар
20
Болалар ва ўсмирлар спортмактаблари
1
ўқувчилар сони
4167
ўқитувчилар
89

Ўрта махсус касб-хунар таълим тизими

Номланиши
2015 йилда
2016 йилда
Ўрта махсус касб-хунар таълим муассасалари сони
7
7
ўқувчи қабул қилиш қуввати
5945
5945
ўқувчилар сони
9607
9554
ўқитувчилар
604
612
хизмат кўрсатувчи ходимлар
268
257
- академик лицейлар
1
1
ўқувчи қабул қилиш қуввати
795
795
ўқувчилар сони
462
460
ўқитувчилар
52
51
хизмат кўрсатувчи ходимлар
3
3
- коллежлар
6
6
ўқувчи қабул қилиш қуввати
5150
5150
ўқувчилар сони
9145
9094
ўқитувчилар
552
561
хизмат кўрсатувчи ходимлар
265
254

 

ТРАНСПОРТ ХИЗМАТИ

Транспорт воситалари турлари
Жами сони
шундан,
Шахсий
Юридик шахсларга тегишли
шундан, Давлат ташкилот-ларида
Жами транспорт воситалари:
11378
10265
749
364
- енгил автомобиллар
11071
10209
584
275
- юк автомобиллари
214
34
96
84
- автобуслар
87
18
69
- 

Транспорт хизмати ташкилотлари

Транспорт уюшмалари сони
26
Уюшмалардаги жами автомобиллар сони
456
шундан: - автобуслар сони
47
                - микро автобуслар сони
50
                - енгил автомашиналар сони
359
Транспорт йўналишлари сони
30
- ички йўналишлар
23
- бошқа Шаҳарлар ва шаҳарлар аро йўналишлар
7

Автомобил йўллари

Жами йўллар узунлиги, км
128.5
Шаҳар марказидан вилоят марказигача бўлган масофа, км
52

 

АЛОҚА ВА АХБОРОТЛАШТИРИШ ХИЗМАТИ

Телефон алоқаси хизмати

Мавжуд телефон станциялари сони
4
Мавжуд қуввати (монтаж қилингани)
16720
Жами ўрнатилган телефон аппаратлари
12757
шундан,
 
- аҳоли абонентлари
11394
- хўжалик юритувчи субъектларда
1363

Мобил алоқа хизмати

Мавжуд мобил алоқа антенналари сони
-
19
жумладан,
 
 
- beeline
-
2
- UMS
-
7
- ucell
-
8
- uzmobile
-
2
Мавжуд қуввати, м.кВт/см²
-
1768
- beeline
-
143
- UMS
-
698
- ucell
-
784
- uzmobile
-
143
Мобил алоқа абонентлари сони (Шаҳар аҳолиси)
-
58145
- beeline
-
8052
- UMS
-
21561
- ucell
-
33584
- uzmobile
-
3000

Почта алоқаси 

Почта алоқаси бўлимлари сони
-
8
Уларда ишловчи ишчи ва хизматчилар сони
-
68
2016 йилда кўрсатилган хизматлар, млн.сўм
-
929,1

МОЛИЯ ВА БАНК ХИЗМАТЛАРИ

Банк хизмати асосий кўрсаткичлари

Банк муассасалари сони
-
5
Улардаги ишчи ва хизматчилар сони
-
330
Банк мижозлари сони
-
4315
Суғурта ташкилотлари
-
4

Соғлиқни сақлаш муассасалари

Номланиши
Жами сони
шундан, хусусий
Хусусий-ларнинг жамидаги улуши (%)
Тиббиёт муассасалари жами:
31
23
74,2
Улардаги тиббиёт ходимлари сони
2524
120
4
шундан,
 
 
 
- шифокорлар (врачлар)
360
58
16,1
- хамширалар
1882
47
2,5
- бошқа ходимлар
282
15
5

Шаҳар тез тиббий ёрдам муассасаси

Муассасада мавжуд ишчи ва ходимлар сони
103
шундан, тиббиёт врачлари
21
                хамширалар
64
Тез ёрдам махсус автомобиллари сони
11
Тез ёрдам муассасасидан Шаҳарнинг энг узоқ қишлоғигача бўлган масофа, км
30км
2016 йил давомида тез ёрдамга бўлган мурожаатлар сони
39708 

Шаҳардаги шифохоналар

Номланиши
2016 йил
Мавжуд даволаш шифохоналари сони
5
Шифохоналардаги койкалар сони
485
Йил давомида койка айланмаси
57,3
Шифохоналардаги ишчи ва ходимлар сони
1540
- шифокорлар (врачлар)
278
- хамширалар
1262
- бошқа техник ходимлар
70
Шифохоналарга мурожаат қилганлар сони
 
- амбулатор тартибда даволанганлар
14156
- стационар тартибда даволанганлар
26767
шундан, жарроҳлик усули қўлланилганлар
575
- тиббий маслахат олганлар
570
- йўлланма орқали бошқа муассасаларга юборилганлар
5
Туғилган болалар сони
3287

 

СПОРТ ИНШООТЛАРИ

Номланиши
Жами сони
шундан
хусусийлар
сони
Спорт иншоотлари жами:
246
15
шундан:
 
 
Стадионлар
3
2
Спорт заллар
49
3
шундан, аёллар шейпинг заллари
2
2
Спорт тўгараклари сони
50
11
Уларга қатнашувчилар сони
1250
360
Сузиш ҳавзалари (бассейнлар)
2
1
Теннис кортлари
4
1
Сунъий қопламали кичик футбол майдонлари
22
1
Бошқа спорт иншоотлари
137
7
Болалар ва ёшлар спорт мактаблари
1452
-
Улардаги шуғулланувчилар сони
18
-
Шаҳарда мавжуд спорт турлари (секциялари)
      360
-
- бадиий гимнастика
6
1
- енгил атлетика
18
-
- оғир атлетика (бодибилдинг)
4
1
- баскетбол
38
1
- футбол ва мини футбол
50
2
- кураш
5
3
- жанг санъати (каратэ, таеквандо ва бошқа)
17
2
- қўл жанги (бокс)
12
-
- шахмат
32
1
- бошқалар
171
2

Шаҳарнинг маданий-маърифий муассасалари

Ахборот ресурс марказлари сони
-
12
Улардаги китоблар сони, дона
-
223276
Музейлар (филиаллари) сони
-
1
Ундаги экспонатлар сони
-
13656
Шаҳардаги маданият ва истирохат боғлари сони
-
2

Шифо масканлари ва оромгоҳлар

Объект номи
Объектлар сони
Ўринлар сони
Профилакторийлар
2
240
Болалар оромгоҳлари (лагерлар)
5
750

Халқ депутатлари Олмалиқ шаҳри Кенгаши депутатлари

Сайлов округи номи
Фамилияси,исми ва шарифи
Туғилган сана (йил, ой)
Иш жойи ва лавозими
1-округ депутати,
4 сектор,
Зарбулоқ, Тинчлик,
А. Яссавий, Наврўз  
Дадаева Ойсара Тошпўлатовна
(ЎзЛиДеП)
1966 йил,
Тошкент вилояти, Ўртачирчиқ тумани
“Олмалиқ кон металлургия комбинати”аксиядорлик жамияти
“Матбуот-хизмати башқармаси” раҳбари
2-округ депутати,
4 сектор,
Чамбил, Тинчлик, Фурқат, Рамазон
Турдиева Махбурат Маҳкамовна
(ЎзХДП)
1957 йил,
Тошкент вилояти, Ўртачирчиқ тумани
22-умумтаълим мактаби математика фани ўқитувчиси
3-округ депутати,
4 сектор,
А. Яссави, Фуркат
Холбоева Гулноза Абдуллаевна
(ЎзЛиДеП)
1975 йил,
Тошкент шаҳри
 “Умида” масулияти, чекланган жамияти раҳбари
4-округ депутати,
1, 4 сектор,
Олтин, Коинот
Шодиев Абдувоҳид Аблахўжаевич
(ЎзЛиДеП)
1982 йил,
Тошкент вилояти, Олмалиқ шаҳри
ЎзЛиДеП Тошкент вилояти Олмалиқ шаҳар Кенгаши раиси ўринбосари
5-округ депутати,
1, 4 сектор,
Олтин, Коинот
Юлдашев Иброҳим Ҳайдарович
(ЎзХДП)
1966 йил,
Фарғона вилояти, Ёзваён тумани
“Олмалиқ кон-металлургия комбинати» акциядорлик жамияти ижтимоий объектлар бошқармаси бошлиғи
6-округ депутати,
1,4 сектор
Чамбил, Калмакир, Юлдуз
Убайдуллаев Умиджон Раимкулович
(ЎзАСДП)
1986 йил,
Тошкент вилояти, Олмалиқ шаҳри
Иқтисодиёт ва ҳудудни комплекс ривожлантириш бўлими бошлиғи
7-округ депутати,
4 сектор,
Олтин, Бобур
 
Хильватуллаева Зарипа Абдуназаровна
(ЎзХДП)
1968 йил,
Тошкент вилояти, Охангарон тумани
ҳокимининг ўринбосари, хотин-қизлар қўмитаси раиси
8-округ депутати,
1, 4 сектор,
Навои, Бобур
 
Фарманов Александр Касымович
(ЎзЛиДеП)
1958 йил,
Тошкент вилояти, Бекобод шаҳри
“Олмалиқ кон-металлургия комбинати” акциядорлик жамияти бошқаруви раиси-бош директори
9-округ депутати,
4 сектор,
Бобур, Камалак
 
Султонов Нурали Шералиевич
(ЎзХДП)
1964 йил,
Тошкент вилояти, Пискент тумани
Туғруқ комплекси бош шифокори
10-округ депутати,
1,4 сектор,
Ғофур Ғулом, Олмаликовул
 
Мирзанов Мадамин Мухаматалиевич
(ЎзМТДП)
1981 йил,
Тошкент вилояти, Олмалиқ шаҳри
“Олмалиқ кон-металлургия комбинати”аксиядорлик жамияти касаба уюшмаси қошидаги “Металлург” спорт клуби 1 тоифали жисмоний тарбия йўриқчиси
11-округ депутати
Олмаликсой, Хамид Олимжон, Юлдуз,
М. Беҳбудий
 
Абдуллаев Тўхтамурод Мухамеджанович
(ЎзЛиДеП)
1953 йил,
Тошкент вилояти, Олмалиқ шаҳри
 “Юлдуз” номли махалла фуқаролар йиғини раиси
12-округ депутати,
1 сектор,
Саҳоват, Олмалиқсой
 
Миркасимов Мирагъзам Миразадович
(ЎзЛиДеП)
1975 йил,
Тошкент шаҳри
Тошкент вилояти Олмалиқ шаҳар ҳокими
13-округ депутати,
1 сектор,
А. Навоий, Олмаликсой,
М. Улуғбек
 
Абдурайимов Эргаш Арифжонович
(ЎзХДП)
1991 йил,
Тошкент вилояти, Олмалиқ шаҳри
Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Олмалиқ шаҳар Кенгаши раиси
14-округ депутати,
2 сектор,
Ўзбекистон, Гўлтепа
 
Парпиев Абдураҳим Абдурашидович
(ЎзЛиДеП)
1959 йил,
Тошкент вилояти, Пискент тумани
Олмалиқ шаҳар мудофаа бўлими катта ёрдамчиси
15-округ депутати,
2 сектор,
Дўстлик
 
Шульмистер Бобир Валерьевич
(ЎзЛиДеП)
1984 йил,
Тошкент вилояти, Қибрай тумани
“Сувоқава” ишлаб чиқариш шўъба корхонаси директори
16-округ депутати,
1 сектор,
Мустакиллик
Турдиев Жонсаит
(ЎзХДП)
1954 йил,
Тошкент вилояти, Олмалиқ шаҳри
Пенсияда
“Ўзбекистон Қаҳрамони”
17-округ депутати,
3 сектор,
У. Носир, А. Қодирий, Теракли
Жўраев Бахтиёр Ҳайдарович
(ЎзХДП)
1944 йил,
Сирдарё вилояти, Фориш тумани
“Ўзтрансгаз” акциядорлик компанияси “Тошкентгазтаъминот” унитар корхонаси “Олмалиқшаҳаргаз” филиали директори
18-округ депутати,
2 сектор,
Суфи Оллаёр
Эгамбердиев Ойбек Зиябиддинович
(ЎзЛиДеП)
1970 йил,
Тошкент вилояти, Пискент тумани
«Аммофос-Максам” акциядорлик жамияти ходимлар бошқармаси бошлиғи
19-округ депутати,
3 сектор,
Намуна
Қурбонов Бунёд Тўлқинович
(ЎзХДП)
1954 йил,
Тошкент вилояти, Олмалиқ шаҳри
“Олмалиқ кон-металлургия комбинати” акциядорлик жамияти саноат темир йўл транспорт бошқармаси бошлиғи
20-округ депутати,
2 сектор,
Суфи Оллаёр
Наврўзов Карамали Пардаевич
(ЎзЛиДеП)
1962 йил,
Тошкент вилояти, Пискент тумани
“Олмалиқ кон-металлургия комбинати” акциядорлик жамияти “Олмалиқ металлқурилиш” бошқарувчиси
21-округ депутати,
2 сектор,
Бўстон
Хасанов Абдурашид Солиевич
(ЎзМТДП)
1958 йил,
Тошкент вилояти, Охангарон тумани
Навоий Давлат кончилик институти кончилик иши кафедра профессори
22-округ депутати,
3 сектор,
Хамза
Содиқов Баҳодир Багирович
(ЎзЛиДеП)
1964 йил,
Бухоро вилояти, Бухоро шаҳри
“Максам-Чирчик” очиқ акциядорлик жамияти бошқаруви раиси уринбосари
23-округ депутати,
3 сектор,
Тошкент
Маҳкамов Салим Сабирович
(ЎзМТДП)
1962 йил,
Тошкент вилояти, Ўрта Чирчиқ тумани
Тиббиёт бирлашмаси, лабаратория, бўлими, шифокор-ренгенолог
24-округ депутати,
3 сектор,
Янги хаёт,
А. Авлоний
Бўронова Жумагул Мирсодиқовна
(ЎзХДП)
1960 йил,
Тошкент вилояти, Охангарон тумани
Халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бўлими тасарруфидаги 2-умумий ўрта таълим мактаби директори
25-округ депутати,
3 сектор,
Ибн Сино,
 А. Авлоний
Ильясова Мавжуда Эргашевна
(ЎзХДП)
1964 йил,
Тошкент вилояти, Ўрта Чирчиқ тумани
Олмалиқ ижтимоий-иқтисодиёт ва сервис касб-ҳунар коллежининг директори
26-округ депутати,
3, 4 сектор,
А. Қаххор, Муқумий
Махмудов Элёржон Йўлчибоевич
(ЎзХДП)
1991 йил,
Фарғона вилояти
“Олмалиқ Квант” ҳусусий корхонаси раҳбари
27-округ депутати,
2 сектор,
Ойдин, Кўрпасой
Каримов Дониёр Дилмуродович
(ЎзХДП)
1983 йил,
Тошкент вилояти, Олмалиқ шаҳри
Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Тошкент вилояти Кенгаши раиси
28-округ депутати,
2 сектор,
Кимёгар, Кўрпасой
Содиқов Баҳодир Муроджонович
(ЎзХДП)
1988 йил,
Тошкент вилояти, Пискент тумани
“Мурод мақсад” масулияти чекланган жамияти рахбари
29-округ депутати,
2 сектор,
Чўлпон
Хамзаев Мухриддин Зиёвудинхўжаевич
(ЎзХДП)
1990 йил,
Тошкент вилояти, Пискент тумани
Ўзбекистон Халқ Демократик партияси Тошкент вилояти Олмалиқ шаҳар Кенгаши раиси
30-округ депутати,
2 сектор,
Увайсий, Кўрпасой
Субанов Сайфиддин Турғунбоевич
(ЎзХДП)
1964 йил,
Тошкент вилояти, Пискент тумани
Марказий шифохонаси терапия бўлими шифокор-неврапотологи